Głos zwierząt

W Polsce tylko 1,9 % powierzchni lasów jest chronione a tylko 0,35 % powierzchni leśnej jest objęte ścisłą ochroną. Żaden z naszych rezerwatów i parków narodowych nie gwarantuje przestrzeni dla życia populacji zwierząt mających duże rewiry, np. rysia czy niedźwiedzia

Trzy gatunki zwierząt giną każdego dnia, a przewiduje się, że za dziesięć lat będą to już trzy na godzinę

41 gatunków zwierząt w Polsce jest skazanych na wymarcie. Dalsze 66 gatunków jest zagrożonych a los 156 jest wątpliwy - głosi raport PAN

Nielegalny handel zwierzętami i roślinami oraz produktami z nich pochodzącymi, bez rybołówstwa i handlu drzewem, wynosi 5 mld dolarów rocznie. Przed nim plasuje się tylko handel narkotykami. Handel bronią jest na trzeciej pozycji.

Międzynarodowy Trybunał Praw Zwierząt zaliczył Polskę do grupy 12 państw, które w sposób niegodny człowieka traktują zwierzęta w rzeźni i podczas transportu do niej.

Szwedzkie Ministerstwo Rolnictwa zakazało hodowli psów i kotów dotkniętych genetyczną deformacją - niebezpieczną dla ludzi lub powodującą cierpienia zwierząt. W praktyce zanosi się na likwidację 60 ras psów, np. bokserów, jamników i cocker-spanieli. Lekarze oskarżają hodowców o to, że w imię czystości rasy i zysku ignorują dobro zwierząt. A co na to Łódzki Związek Kynologiczny?

Akademia Medyczna w Łodzi powołała Komisję Bioetyki do spraw ograniczenia doświadczeń na zwierzętach na tejże uczelni. Inicjatywa godna pochwały, ale czy spełni pokładane w niej nadzieje, jeśli zapomniano zaprosić do jej prac przedstawicieli organizacji społecznych zajmujących się ochroną zwierząt, a komisja składa się w znacznej większości z profesorów wykonujących doświadczenia.