Polskie kampanie
"Zwierzę to nie rzecz"

Do dzisiaj zwierzęta chroni prawo z 1928 r. (Rozporządzenie Prezydenta RP z 22 marca 1928 r.) Na swoje czasy nowatorskie i wszechstronne, obecnie jest niewystarczające. Minęło wszak prawie 70 lat. Rozwinął się i intensywny chów, i transport zwierząt, prowadzi się testy kosmetyczne, doświadczenia naukowe i medyczne, tuczy się gęsi i kaczki na stłuszczone wątroby, itp. itd.
W Sejmie od 1990 roku trwają prace nad nową ustawą "O ochronie zwierząt". Efektów końcowych nie widać. Nowe prawo ma uznać zwierzęta za istoty czujące a nie jak dotychczas rzeczy. Ma zabronić wielu form okrutnego traktowania, ma dać większe uprawnienia organizacjom społecznym broniącym zwierząt.
Niestety, lobby rolnicze w Sejmie wykreśliło zasadnicze zapisy dotyczące min. tuczu gęsi i kaczek na stłuszczone wątroby, tuczu klatkowego i bateryjnego, skracania ogonów, modelowania uszu, tuczu zwierząt na białe mięso. W miejsce konkretnych zapisów pojawiają się ogólnikowe sformułowania typu "traktowanie humanitarne", które w prawnej interpretacji nic nie znaczy. Silny nacisk kręgów czerpiących zyski z wykorzystywania zwierząt może doprowadzić do uchwalenia ustawy w formie, która pozwoli nadal nękać, zadawać ból i znęcać się nad zwierzętami. Po uchwaleniu ustawa będzie regulowała kwestie ochrony zwierząt przez kilkadziesiąt lat.
Taka wizja budzi sprzeciw w wielu z nas. Dlatego 24 października 1995 r. Klub Gaja zorganizował akcję "Zwierzę to nie rzecz". Jej celem było: poinformowanie społeczeństwa o tym, że w chwili obecnej ważą się losy zwierząt na długie lata, stworzenie grupy nacisku na parlamentarzystów, by jak najszybciej uchwalili ustawę w pierwotnej formie projektu z 1994 r., który był najbardziej postępowy. Do akcji przyłączyło się wiele organizacji, np. Fundacja Animals, FWZ, Federacja Zielonych i in. W kilkudziesięciu miastach odbyły się akcje informacyjne połączone ze zbieraniem podpisów pod petycjami skierowanymi do Marszałka Sejmu. W Warszawie przed gmachem Sejmu kilkadziesiąt osób rozdawało ulotki. Akcję poparli sławni współczujący, a całość zarejestrowały media.
W Łodzi odbył się przemarsz ul.Piotrkowską, w Pasażu Schillera zbierano podpisy pod petycjami. Przybyli dziennikarze Radia RMF, Dziennika Łódzkiego i Wiadomości Dnia.
Akcję zorganizował ODE "Źródła" i Federacja Zielonych ze Zgierza. Dzięki kampanii "Zwierzę to nie rzecz" tysiące głosów obrońców zwierząt trafią do parlamentarzystów, którzy, miejmy nadzieję, wezmą pod uwagę wolę swych wyborców i nowa ustawa będzie bronić interesów naszych mniejszych braci przed okrucieństwem, zachłannością i bezmyślnością ludzką.
W "Zielonych Brygadach" (nr. 2/80 luty '96) ukazała się lista posłanek i posłów wchodzących w skład podkomisji, wraz z ich adresami i telefonami. TY TAKŻE możesz aktywnie poprzeć kampanię "Zwierzę to nie rzecz":
- pisz i dzwoń do członków podkomisji żądając szybkiego uchwalenia ustawy w formie najbardziej zbliżonej do projektu Unii Wolności z 1994 r.
- namów znajomych i rodzinę, by zrobili to samo
- zbieraj podpisy pod zrobioną przez siebie petycją i wyślij ją do Marszałka Sejmu Działania takie skłonią posłów do zachowania zapisów korzystnych dla ochrony zwierząt.

Skład podkomisji zajmującej się ustawą o ochronie zwierząt:

  1. Romuald Ajcher (SLD), Piła, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, 64-510 Dąbrowa, tel.547213
  2. Ignacy Jurecki (SLD), Krosno, ul.Kolejowa 3, 38-400 Krosno, tel.20417
  3. Bolesław Machino (PSL), Radom, ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom, tel/fax 632908
  4. Kazimierz Pańtak (UP), Zielona Góra, ul. Ptasia 2A, 65-520 Zielona Góra, tel/fax 62563
  5. Stanisław Pawlak (SLD), Włocławek, ul.Sienkiewicza 30, 87-800 Włocławek, tel.862149
  6. Katarzyna Piekarska (UW), Warszawa, ul.Flory 9, 00-586 Warszawa, tel.494977, fax 490120
  7. Jan Pieniądz (PSL), Tarnów, ul.Piłsudskiego 5, 33-100 Tarnów, tel.219395
  8. Ryszard Stanibuła (PSL), Zamość, ul.Bazyliańska 5, 22-400 Zamość, tel.2331
  9. Maria Stolzman (UW), Kielce, ul.Sienkiewicza 43, 25-507 Kielce, tel/fax 48723
  10. Władysław Tomaszewski (PSL), Sieradz, ul.Rynek 14, 98-200 Sieradz, tel.224487 fax 223150
  11. Maria Walczyńska-Rachmal (SLD) Gorzów Wlkp., skr.poczt. 132, 66-400 Gorzów, tel.26514
  12. Krzysztof Wolfram (UW), Białystok, ul.Elektryczna 12, 15-080 Białystok, tel/fax 416174