Paskudne lecz pożyteczne

Czy paskudne, chropowate i śliskie płazy, które odstraszają człowieka, są komuś potrzebne? Postaram się w kilku zdaniach udowodnić, że jednak są!
W Polsce występuje 18 gatunków płazów (wszystkie są chronione prawnie). Przeciętny człowiek nie widział na oczy nawet połowy tych zwierząt, lecz jest zdania, że ich nie lubi. Stary muzułmański aforyzm mówi: “człowiek jest wrogiem tego, czego nie zna”. Powinniśmy zatem najpierw poznać te zwierzęta, by potem się o nich wypowiadać.

Po pierwsze płazy są sprzymierzeńcami ludzi w walce ze szkodnikami. Wystarczy zasiedlić pole uprawne kilkunastoma osobnikami żaby trawnej, a problem związany ze szkodnikami zniknie bezpowrotnie. W skład pokarmu żaby wchodzą: chrząszcze (w których 90% stanowią pasożyty roślin), ślimaki, larwy rolnic oraz “dzieci” stonki ziemniaczanej. Właśnie taka pożyteczna rola płazów wskazuje na możliwość wykorzystania ich jako naturalnych wrogów w biologicznej walce ze szkodnikami. Dzięki uświadomieniu rolnikom, że płazy są ich sprzymierzeńcami, można ograniczyć w dużej mierze zanieczyszczenie rzek i gruntów nadmiernie stosowanymi pestycydami.

Po drugie jesteśmy istotami myślącymi i czującymi, dlaczego więc mamy doprowadzić płazy do zagłady poprzez rozdeptywanie skrzeku, czy zabijanie dla zabawy dorosłych osobników. Przecież zwierzęta te zamieszkują Ziemię od wielu wieków i nasze antropogeniczne działanie nie może zagrażać życiu tych bezbronnych kręgowców.

Po trzecie - wśród naszych nielicznych płazów jest też szereg gatunków bardzo intrygujących z naukowego punktu widzenia. Na przykład dwie pary (kumak nizinny i górski oraz traszki karpacka i zwyczajna) tworzą naturalne mieszańce co jest bardzo ciekawym zjawiskiem dla badaczy ewolucji.

Mam nadzieję, że tymi słowami zmienię sposób myślenia oraz nastawienie niektórych ludzi do płazów.
Na zakończenie chciałbym zachęcić wszystkich ludzi, którym nie jest obojętny los tych zwierząt (może niezbyt sympatycznych z wyglądu, ale na pewno pożytecznych i bezbronnych), do współpracy z grupą zajmującą się płazami tudzież do zapoznania się z projektem czynnej ochrony płazów.

Michał Ciepłucha