EDUKACJA

Propozycja dla szkół

ODE "Źródła" prowadzi młodzieżowy klub ekologiczny. Jest to miejsce spotkań, dyskusji, wymiany doświadczeń z zakresu ochrony środowiska, zdrowego i aktywnego stylu życia, etyki ekologicznej, życia bez uzależnień.
Ośrodek prowadzi zróżnicowaną działalność skierowaną przede wszystkim do młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli:

1. Ekoczytelnia:
znajduje się w niej zbiór ok. 500 pozycji z zakresu prawa, ekonomii, organizacji i instytucji ochrony środowiska, edukacji ekologicznej, ochrony przyrody, praw zwierząt, ochrony konserwatorskiej, zdrowego żywienia, etyki; a także albumy, raporty o stanie środowiska, atlasy oraz czasopisma ekologiczne (książki i prasa dostępne jedynie na miejscu).

2. Warsztaty dla szkół:
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" zaprasza uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i średnich do wzięcia udziału w organizowanych przez nas warsztatach. Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi grupę, trwają 90 minut i są przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich. Zajęcia mogą odbywać się w siedzibie ODE "Źródła" w Łodzi przy ul. Kilińskiego 78 lub w Państwa szkole. Koszt: 2 złote od osoby. Klasy, które wezmą udział w pięciu różnych warsztatach, otrzymają dyplom ukończenia kursu "Młodego Ekologa".

Ekologia mieszczucha - prowadzenie: Małgorzata Świderek
Zajęcia pozwalają na odkrycie i uporządkowanie wiadomości dotyczących ochrony przyrody w naszym regionie. Mają na celu uświadomienie uczestnikom znaczenia ich sposobu życia dla stanu świata. Zajęcia prowadzone metodą warsztatową obejmują ćwiczenia plastyczne, parateatralne. Uczestnicy wezmą udział w symulowanej audycji telewizyjnej, przeprowadzą wśród kolegów ankietę oraz stworzą kampanię reklamową danego problemu (scenki, skecze, reklamy, ulotki, piosenki itp.)
Grupa wiekowa: co najmniej klasa IV szkoły podstawowej

Świat w niebezpieczeństwie - prowadzenie: Małgorzata Świderek
Zajęcia pozwolą dostrzec zagrożenia ekologiczne, a także to, że wszystkie elementy naszego świata są ze sobą powiązane. Wśród zagrożeń wybierzemy te największe i w grupach uczestnicy opracują poszczególne tematy, po czym przedstawią je w formie plakatu pozostałym osobom. Zajęcia prowadzone są w ten sposób, że angażują każdego uczestnika do pracy indywidualnej jak i w grupie. Zajęcia obejmują poznanie techniki mind-mappingu oraz zabawy plastyczne i dyskusję.
Grupa wiekowa: co najmniej klasa IV szkoły podstawowej

Góra śmieci rośnie - prowadzenie: Małgorzata Świderek
Zajęcia ukazują problem śmieci, możliwości recyklingu i słuszności segregacji odpadów, a także problem nadmiernej konsumpcji. Na konkretnych przykładach odpowiemy na pytania: co jest śmieciem? czy dany przedmiot definitywnie jest śmieciem? co można z nim zrobić? Zajęcia obejmują zabawy plastyczne, parateatralne, proste doświadczenie "wiem co jem" oraz dyskusję.
Grupa wiekowa: bez ograniczeń

Jak to jest w wielkim mieście - prowadzenie: Małgorzata Świderek
Połowa tych zajęć odbywa się w terenie, w najbliższej okolicy szkoły (ewentualnie przy ODE "Źródła"), ciąg dalszy w pomieszczeniu. Podczas zajęć będziemy obserwować jaką rolę w mieście odgrywa zieleń, a jaką rozwój motoryzacji. Zebrane dane wykorzystamy do obliczenia prostych proporcji zieleni do betonu i transportu indywidualnego do zbiorowego. Dyskusja o życiu w wielkim mieście.
Grupa wiekowa: co najmniej klasa IV szkoły podstawowej

Nasi mali przyjaciele - prowadzenie: Małgorzata Świderek
W trakcie zajęć uczestnicy uświadomią sobie zagrożenia, jakie czyhają na zwierzęta we współczesnym świecie i poznają środki i metody działań ludzkich, które nie wpływają niekorzystnie na życie zwierząt. Zajęcia obemują dyskusję, zabawy plastyczne i parateatralne, uczą empatii.
Grupa wiekowa: bez ograniczeń

Kiedy będę mieć 50 lat - prowadzenie: Małgorzata Świderek
Uczestnicy stworzą rysunkową wizję siebie za 50 lat. Zajęcia pozwolą poznać uwarunkowania zdrowia i życia człowieka, m.in. zdrowe odżywianie, sport, stan środowiska naturalnego, brak nałogów. Podczas zajęć będziemy kreować pozytywny wizerunek swojego przyszłego życia. Zajęcia obejmują zabawy plastyczne,dyskusję, uczestnicy poznają także twórczą technikę burzy mózgów.
Grupa wiekowa: bez ograniczeń

Prowadzenie negocjacji - prowadzenie: Monika Gorzelańska, Małgorzata Świderek
Zajęcia obejmują ćwiczenia związane z konstruktywnym, satysfakcjonującym obie strony rozwiązywaniem konfliktów. Uczestnicy poznają zasady rzeczowego prowadzenia negocjacji. Warsztaty pokażą trzy style prowadzenia negocjacji. Zajęcia uczą twórczego rozwiązywania problemów. W trakcie zajęć odbędą się gry symulacyjne.
Grupa wiekowa: szkoła średnia

Ekologia dla najmłodszych - prowadzenie: Małgorzata Świderek
Za pomocą zabaw ruchowych i plastycznych uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zasadami zachowania wobec przyrody: roślin, zwierząt i ludzi. Dowiedzą się jak rośnie drzewo, a także przy okazji zabaw rozszerzą i utrwalą sobie wiadomości na temat zwierząt mieszkających w Polsce.
Grupa wiekowa: klasy 1-3 szkoły podstawowej

Umiejętne porozumiewanie się - prowadzenie: M.Gorzelańska, M.Świderek
Zajęcia obejmują zabawy, które pokażą na czym polega dobra komunikacja między ludźmi, jakie zasady nią rządzą. Warsztaty kładą nacisk na tematy związane z umiejętnością słuchania i rozumienia innych ludzi, a także precyzyjnego wypowiadania się. Między innymi zostanie pokazany proces tworzenia się "plotki".
Grupa wiekowa: szkoła średnia

Twórcze metody rozwiązywania problemów - M.Gorzelańska, M.Świderek
Warsztaty te wskazują na to, jak dostrzegać problemy, jak sobie z nimi radzić (jak przed nimi nie uciekać) oraz jak uczyć się na błędach wcześniej popełnionych. Uczestnicy poznają jedną z technik twórczego rozwiązywania problemów - burzę mózgów.
Grupa wiekowa: szkoła średnia

Sztuka pracy zespołowej - prowadzenie: M.Gorzelańska, M.Świderek
Zajęcia wskazują na mechanizmy jakie tworzą się wewnątrz grupy między jej uczestnikami, wskażą jak uczyć się od innych ich zalet oraz w jaki sposób wykorzystać różnice występujące między ludźmi. Poza tym podział ról w grupie, rola lidera, komunikacja i emocje w grupie.
Grupa wiekowa: szkoła średnia

Ochrona humanitarna zwierząt - prowadzenie: Dariusz Matusiak
Zajęcia obejmują projekcję filmu, zabawy parateatralne i plastyczne oraz dyskusję. Poruszają one tematykę ochrony zwierząt przed okrucieństwem. W trakcie zajęć zastanawiamy się jak reagować na akty przemocy. Uczestnicy dowiadują się w jaki sposób pomagać zwierzętom, z kim się kontaktować, kto w Łodzi i w Polsce zajmuje się tym problemem.
Grupa wiekowa: gimnazjum, szkoła średnia

Małe jest piękne, a duże dotowane - prowadzenie: Rafał Górski
Prelekcja przybliża uczestnikom takie zagadnienia jak globalizacja, podział dóbr, wolny rynek, polityka korporacji, umowy międzynarodowe, oraz wpływ tych zjawisk na pogłębianie się kryzysu ekologicznego i społecznego. Większość informacji pochodzi z najnowszego raportu The International Society for Ecology and Culture.
Grupa wiekowa: szkoła średnia

Las - prowadzenie: Dariusz Matusiak
Zajęcia obejmują zabawy parateatralne i plastyczne, dyskusję oraz projekcję filmu na temat pięknych pierwotnych terenów: Puszczy Białowieskiej, Narwiańskiego Parku Narodowego, Bagien Biebrzańskich, Puszczy Knyszyńskiej. Zajęcia pozwalają poznać wartość terenów chronionych, ukazać różnicę pomiędzy pierwotną puszczą a monokulturą leśną. Uświadamiają także wartość bioróżnorodności oraz korzyści, jakie daje las. Ukazują także wpływ każdego z nas na przyrodę. W trakcie zajęć zastanawiamy się, jak możemy zmniejszyć nasze negatywne oddziaływanie na środowisko.
Grupa wiekowa: gimnazjum, szkoła średnia

Podróż bez spalin - prowadzenie: Dominika Baryła, Rafał Górski
Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z problematyką ochrony środowiska w mieście, w szczególności z zagrożeniami transportowymi i sposobami przeciwdziałania im. Promowane będą wśród uczestników przyjazne człowiekowi i środowisku środki transportu, takie jak rower i tramwaj. Zajęcia prowadzone metodą warsztatową z wykorzystaniem technik twórczego myślenia. Poprzez dyskusję, burzę mózgów młodzież samodzielnie będzie dochodziła do negatywnych aspektów masowej motoryzacji. Zajęcia obejmują projekcję materiałów filmowych dotyczacych omawiamych zagadnień.
Grupa wiekowa: szkoła średnia

Autostrady - drogie drogi do nikąd - prowadzenie: Rafał Górski
Prelekcja umożliwia zapoznanie się uczestników ze społecznymi i ekologicznymi skutkami budowy autostrad. Temat jest poruszany zarówno w kontekście globalnym (USA, Europa Zachodnia) jak i lokalnym (Polska, województwo łódzkie). W trakcie zajęć uczestnicy przy pomocy osoby prowadzącej wskazują "plusy" i "minusy" autostrad i próbują odpowiedzieć na pytanie czy są one potrzebne dla naszego kraju. Zajęcia obejmują projekcję materiałów filmowych dotyczących omawianych zagadnień.
Grupa wiekowa: szkoła średnia


Poprzedni artykuł, Spis treści, Strona główna Psubratów, Następny artykuł