Od redakcji

Gdy mówimy o rybie, nie możemy zapominać o rzece, czy też jeziorze, w którym ryba mieszka. Gdy rozmyślamy o wilkach, wilki te nie są zawieszone w przestrzeni kosmicznej, lecz wędrują po lasach lub też oddają się łowom na samotnych poszukiwaczy złota (patrz: Jack London). Każdy organizm posiada w przyrodzie swoje miejsce, pełnie tam pewną funkcję i jest uzależniony od innych elementów przyrody, w otoczeniu których przyszło mu żyć. Gdy środowisko się zmienia - zmieniają się jego mieszkańcy, lub też odchodzą w siną dal.
Pomni na ogrom tych przyrodniczych zależności pragniemy oddać to zjawisko w kolejnych numerach pisma. Dlatego też obok artykułów poświęconych wegetarianizmowi, zwierzętom w rozrywce, w przemyśle, czy też hodowli, obok rozważań na temat ochrony humanitarnej, ukażą się teksty mówiące o ochronie środowiska, o antropogresji, o zmianach niosących katastrofalne skutki dla żywych organizmów, o możliwości zapobiegania pewnym procesom. Zmieni się zatem w niewielkim stopniu charakter pisma, tzn. rozszerzy się jego forma o te zagadnienia ochrony przyrody, które łączą się także z ochroną zwierząt. Ważne jest, aby myśląc o ochronie przyrody mieć na uwadze wszystkie jego elementy. Nie można chronić drzew szkodząc ptakom. Nie można też ratować zwierząt za nic mając człowieka. Ostatnie zdanie dedykujemy radykalnym działaczom ku rozwadze...