LASY

Taiga News

Na całym świecie tajga jest niszczona - przez wyrąb lasów, górnictwo, kłusownictwo i zanieczyszczenie. Każde wydanie Taiga News zwięźle zawiadamia o aktualnych ogniskach zapalnych w tym rejonie klimatycznym.

1. Jeziora Temagami, Kanada
Ministerstwo Zarządzania Bogactwami Naturalnymi (MNR) w Ontario zostało uznane winnym działania na szkodę środowiska naturalnego w rejonie jezior Temagami. MNR zostało pozwane przez Ministerstwo Środowiska Naturalnego i Energii (MOEE) za wydanie w 1996 r. zezwolenia na budowę nielegalnej drogi nad jeziorami. Budowa narusza plan kompleksowej gospodarki rejonem, ustanowiony przez rząd w lipcu 1996 i może bezpośrednio zagrozić połowom pstrąga.
Badania w tej sprawie ujawniły kilka innych naruszeń prawa na przestrzeni kilku lat, ujawniając, że to co początkowo wydawało się pojedynczym przypadkiem, było w rzeczywistości systematycznym zaniedbywaniem przez MNR swoich obowiązków.

2. Holmvassdalen, Norwegia
Bardzo rzadki, doskonale funkcjonujący stary las jest zagrożony wycięciem. Latami trwały kontrowersje i próby osiągnięcia kompromisowego rozwiązania, włączając bojkoty organizacji ochrony środowiska projekty utworzenia na tym terenie programu "Żywy las". Norweskie i fińskie organizacje pro-ekologiczne zorganizowały ostatnio jednodniową blokadę w celu zwrócenia uwagi na ten problem.

3. Karelia, Rosja
Wstępne wyniki niezależnej ankiety na temat lasów Karelii są już dostępne, a pełen raport będzie wkrótce opublikowany. Choć badacze mieli ograniczony wstęp na badany teren, zdołali prześledzić m.in wpływ wyrębu, wypalania i uzyskiwania żywicy, na ekologię regionu.
Teren proponowanego parku narodowego ciągle pozostaje jednym z najbogatszych regionów w Karelli. Mimo regularnego wypalania, lasy są w dobrej kondycji. Zdołały zachować też zrównoważoną strukturę wiekową, chociaż na terenach gdzie pozyskiwano żywicę (praktyka przerwana dopiero 4-5 lat temu) zaobserwowano pogorszenie kondycji sosny. Jednakże ostatnie 3-4 lata wyrębu prowadzonego przez fińskie firmy przerzedziły dwa ogromne obszary leśne, a kontynuacja tych praktyk może zniszczyć integralność leśnego ekosystemu

tł. Dorota Czaporowska


Poprzedni artykuł, Spis treści, Strona główna Psubratów, Następny artykuł