AUTOSTRADY

O autostradach, drogach i samochodach słów kilka (bez komentarza)...

motto...
"Droga w każdej postaci, niezależnie od klasy jest elementem obcym i destrukcyjnym o dużym stopniu szkodliwości dla środowiska przyrodniczego, który wzrasta proporcjonalnie wraz z klasą drogi i natężeniem ruchu pojazdów."
Ocena Oddziaływania Autostrady A2 na Środowisko

przyszłość...
"Tak dłużej być nie może. Jeżeli czegoś nie zmienimy, to za 30 lat będziemy musieli prowadzić przez miasta autostrady."
Minister Transportu Wielkiej Brytani o wzrastającym natężeniu ruchu samochodowego
20.07.98, 12:45, radio RMF

korzyści...
"Najpoważniejsza korzyść, której Rząd spodziewa się po programie budowy autostrad to wzrost zatrudnienia i rozwój gospodarczy regionów. Skądinąd doświadczenie wskazuje, że wielkie programy robót publicznych przy użyciu nowoczesnej technologii, nie zawsze przyczyniają się do osiągnięcia tych celów"
wypowiedź reprezentanta Banku Światowego"The Polish Highway Programme Conference", P. Knotter, 1994

nieszkodliwe...
"Najbardziej brutalną ingerencją w środowisko przyrodnicze jest wytyczanie i budowa nowych dróg wysokich klas technicznych (przede wszystkim autostrad i dróg ekspresowych), szerokich i przystosowanych do dużego natężenia ruchu na znacznych odległościach, co wymaga w miarę prostych przebiegów. Przy trasowaniu tego rodzaju dróg nie ma możliwości uwzględnienia lokalnych warunków rzeźby, układu siedlisk itp. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest ponoszenie wysokich strat przyrodniczych, zwłaszcza na odcinkach przebiegających przez tereny leśne, zadrzewione i podmokłe".
Ocena Oddziaływania Autostrady A1 na Środowisko wykonana przez rzeczoznawców z MOŚZNiL
rozdział "Budowa autostrad i skutki przecinania systemów przyrodniczych"

ekologiczny...
"Wyprodukowanie jednego samochodu osobowego wymaga zużycia takiej ilosci zasobów naturalnych, jaka pozwoliłaby zagrożonej głodem wiosce w Trzecim Świecie przetrwć przez wiele miesięcy. Fakt ten w połączeniu z gigantycznym kosztem budowy nieodzownych dróg oraz paliwa, które zużywa, czyni z każdego samochodu bombę ekologiczną. Z pewnością potrzebujemy samochodów. Z pewnością katalizator spalin jest rzeczą potrzebną, lecz twierdzenie, że wstawienie go do samochodu sprawi, iż stanie się nieszkodliwy dla środowiska... W końcu w taki sam katalizator można wyposażyć wiązkę napalmu."
"Czysty patent", Ben Elton, Zysk i s-ka, Poznań '97

oszołomy...
"Autostrada wydaje się w tej chwili wybawieniem z korków właśnie - nie wiadomo dlaczego zresztą, bo jest przecież tylko wywindowaniem wszystkich trudności na wyższy stopień, do którejś tam potęgi. I co najoczywistsze: musi się skończyć absurdem, czyli korkiem totalnym - takim, kiedy to już nie ma kędy jeżdżać i nie ma się gdzie rozładowywać. Chyba żeby auta dostały skrzydeł. Na razie widzą to tylko nieliczni młodzi z ruchów "zielonych". Nikt ich nie słucha... Doświadczenia innych nie przydają się nam na nic - z niczym chyba tak ciężko nie będzie się rozstać, jak z wyobrażeniem o samochodzie jako o najmilszej zabawce ludzi dorosłych...
(Józefa Hennelowa w "Tygodniku Powszechnym" z 13.04.97).

uwaga...
Wszystkich zainteresowancy włączeniem się w Kampanie Antyautostradową prosimy o kontakt:
spisał (nie)obiektywnie
Rafał Górski


Poprzedni artykuł, Spis treści, Strona główna Psubratów, Następny artykuł