PREZENTACJE

Eko Art Village

Powstaje nowe przedsięwzięcie na "mapie alternatywnych miejsc do życia w Polsce", które zostało nazwane "Wioską Ekologiczno - Artystyczną", dalej zwane Wioską... Jej pierwsze kroki zmierzają do "odnalezienia" grona osób zainteresowanych współpracą. Jesteśmy pierwszą falą osadników, tego co nazywamy też "Eko - Osada".
Idea Wioski to rozszerzający się krąg ludzi/gospodarstw tworzący nową mini społeczność. Jej bogactwem: jest różnorodność, siłą: podobieństwo celów - w poszukiwaniu formy łączenia życia miejskiego z wiejskim (stąd nazwa "społeczności alternatywnej").
Zajmujemy się rolnictwem ekologicznym i produkcją/przetwórstwem zdrowej żywności, eko i agro - turystyką. Równie ważnym celem jest dla nas tworzenie kultury dla "bliższej i dalszej okolicy". Są wśród nas artyści - sami tworzymy sztukę i wspieramy rozwój sztuki regionalnej i rękodzieła artystycznego. Realizujemy projekty ekologiczne dla Wioski, okolicy i regionu. Wspólnie podejmujemy zadania rozszerzania się wspólnotowej i społecznej własności: budowania "Ośrodka Ekologii, Edukacji, Medycyny alternatywnej" i Szkoły.
Dążymy do maksymalnej samowystarczalności ekonomicznej i niezależności w podejmowanych inicjatywach społecznych oraz dobrosąsiedzkich i wartościowych dla całego regionu propozycjach naszej tu obecności. Stąd pierwszoplanowymi są dla nas: ekologia - zdrowie - kultura.
Miejscem, w którym zaczynamy swoją działalność są to tereny kilku wiosek w okolicy Wigierskiego Parku Narodowego, niedaleka Krasnopola i Sejn. Pierwsze gospodarstwo jest w wiosce Stabieńszczyzna, zakupione przez Waldka Czechowskiego. Niedaleko w Sumowie osiedla się kolejna osoba z "kręgu pierwszych założycieli" Wioski. W Sejnach i Maćkowej Rudzie żyją i gospodarzą już od lat nasi przyjaciele i sojusznicy !
Mając za ideał "wolną inicjatywę" i niezależność programową Wioski przyjęliśmy na początek formę prywatnej własności i ekonomiczne tego konsekwencje (co niesie za sobą ryzyko ekonomiczne ale i niezależność). W drugim etapie rozwoju wielowątkowej działalności będziemy poszukiwać sponsorów i sojuszników finansowych spoza "naszego kręgu" - dla realizacji "autorskich scenariuszy działań". Pozwoli to zachować wyraźny charakter i jasny kierunek rozwoju Wioski.
Poszukujemy osób, które chętne są do zakupienia ziemi/gospodarstw i prowadzenia działalności rolniczo - sadowniczej metodami "ekologicznymi", (i którym bliskie są nasze idee).
Zapraszamy do współpracy wszystkich chcących podzielić się swoimi doświadczeniami i praktyką "alternatywnych społeczności". Poszukujemy najlepszych rozwiązań tak prawnych jak i organizacyjnych dal Wioski. Szczególnie zapraszamy ludzi odważnych, odpowiedzialnych i wolnych duchem, wizjonerów, dal których budowanie przyszłości i ważnych idei zaczyna się już dziś.

Łódź, 11 listopada 1995
Waldemar Czechowski ul Czernika 12 m.99c Łódź tel. 042 673 68 13


Poprzedni artykuł, Spis treści, Strona główna Psubratów, Następny artykuł