RYBY

Złote rybki

Ryby należą do ciekawej i bardzo ważnej z biologicznego punktu widzenia grupy zwierząt.
Oczywiście w świecie ryb odnotowuję się duże różnorodności (kilkanaście tysięcy gatunków). Nie sposób jest więc je opisać i zaprezentować w PSUBRATACH z przyczyn technicznych jak również czysto ekologicznych. Warto natomiast przedstawić mały fragment, łatwo przystępnych oraz przyjemnych ciekawostek na temat ryb.
1. Niektóre ryby posiadają narządy elektryczne, umożliwiające wytwarzanie słabego prądu elektrycznego, przydatnego przede wszystkim w celach obronnych oraz lokalizacyjnych (silne wyładowania, porażające śmiertelnie inne zwierzęta mogą wytwarzać SUM ELEKTRYCZNY oraz WĘGORZ ELEKTRYCZNY).
2. U kilku gatunków ryb występuje zdolność wydzielania światła zwana BIOLUMINESCENCJĄ. Zjawisko to u ryb wywołane jest poprzez narządy świetlne tj. FOTOFORY. Światło wydzielane za pomocą tych narządów powstaje w wyniku złożonych procesów chemicznych. FOTOFORY występują u ryb zamieszkujących głębie oceaniczne. Światło to przydatne jest do oświetlania, odstraszania lub rozpoznawania innych zwierząt.
3. W przyrodzie występuje grupa ryb mogących spowodować zatrucie innych organizmów przez wstrzyknięcie im jadu. "Jadowite ryby" wydzielają truciznę, która może stać się niebezpieczna nawet dla życia ludzkiego. Ryby "morderczynie" występują m. in. w wodach słodkich Ameryki Południowej.
4. Ryby posiadają zdolność wydawania dźwięków. Niestety głosy ryb nie są dostępne bezpośrednio dla ucha ludzkiego. Naukowcy i badacze ichtiofauny* wśród dźwięków wydawanych przez ryby rozróżniają głosy odstraszające, nawołujące jak również wyrażające stany emocjonalne.
5. Ryby znane są również jako zwierzęta odbierające wrażenia słuchowe. Zwłaszcza karpiowate i sumowate mają nadzwyczaj dobry słuch. Narządem słuchu i jednocześnie równowagi u ryb jest ucho wewnętrzne**

Na zakończenie mogę zaryzykować stwierdzenie, że podczas pobytu na bezludnej wyspie musimy mieć się na baczności. Nie dosyć, że możemy zostać podsłuchani, to jeszcze mieć czerwone uszy od "głębinowych plotek" (niegrzeczne "ZŁOTE RYBKI")
Michał Ciepłucha
*Ichtiofauna - zespół wszystkich gatunków ryb występujących w określonym zbiorniku wodnym, lub określonym obszarze danego zbiornika wodnego
**Ucho wewnętrzne - narząd słuchu i równowagi u ryb. Jego elementem jest błędnik złożony z trzech błoniastych kanalików, zbiegających się we wspólnym przedsionku, prowadzącym do okrągłego woreczka. W płynie woreczka znajdują się ziarenka. Przy zmianach położenia ciała ryby, drażnią owe ziarenka komórki zmysłowe ścian woreczka. Błędnik mieści się w puszce słuchowej czaszki.

LITERATURA:
Mały Słownik Zoologiczny, 1973 - Wiedza Powszechna Warszawa
Biologia, 1994 - (praca zbiorowa). Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne Warszaw


Poprzedni artykuł, Spis treści, Strona główna Psubratów, Następny artykuł