WARSZTATY

Propozycja Ośrodka Działań Ekologicznych "Źródła" dla młodzieży

aktualna oferta na stronie www.zrodla.org

ODE "Źródła" prowadzi młodzieżowy klub ekologiczny. Jest to miejsce spotkań, dyskusji, wymiany doświadczeń z zakresu ochrony środowiska, zdrowego i aktywnego stylu życia, etyki ekologicznej, życia bez uzależnień.
Ośrodek prowadzi zróżnicowaną działalność skierowaną przede wszystkim do młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli:

 1. Ekoczytelnia: znajduje się w niej zbiór ok. 500 pozycji z zakresu prawa, ekonomii, organizacji i instytucji ochrony środowiska, edukacji ekologicznej, ochrony przyrody, praw zwierząt, ochrony konserwatorskiej, zdrowego żywienia, etyki; a także albumy, raporty o stanie środowiska, atlasy oraz prasa ekologiczna (załącznik 1: lista książek i tytuły czasopism).

 2. Warsztaty dla szkół:

  1. "Ochrona humanitarna"
   osoba prowadząca: Joanna Matusiak
   czas trwania: 90 min.
   opis: Zajęcia obejmują projekcję filmu, zabawy parateatralne i plastyczne oraz dyskusję. Zajęcia poruszają temat ochrony zwierząt przed okrucieństwem ze strony człowieka. W czasie zajęć zastanawiamy się czy i jak powinniśmy reagować na akty przemocy. Uczestnicy otrzymują materiały z danymi, do kogo można zwrócić się o pomoc, kto zajmuje się ochrona zwierząt w Łodzi i Polsce. Warsztat przeznaczony jest dla młodzieży szkół średnich.
   miejsce spotkania: ODE "Źródła"

  2. "Warsztat LAS"
   osoba prowadząca: Dariusz Matusiak
   czas trwania: 90 min.
   opis: Zajęcia obejmują warsztaty plastyczne, pokaz slajdów oraz projekcję filmu nt. pięknych pierwotnych terenów tj. Puszczy Białowieskiej, Narwiańskiego Parku Narodowego, Bagien Biebrzańskich, Puszczy Krzyszyńskiej. Zajęcia pozwalają poznać wartość terenów chronionych, mało zmienionych działalnością człowieka. Wskazują na różnice pomiędzy pierwotną puszczą a monokulturą leśną oraz na wartości bioróżnorodności. Uświadamiają także korzyści, jakie daje nam las. Każdy z nas w pewnym stopniu przyczynia się do degradacji środowiska, dlatego też należy dokładać starań, by zmniejszyć negatywny wpływ człowieka na przyrodę. Warsztat jest przeznaczony dla młodzieży szkół średnich.
   miejsce spotkania: ODE "Źródła"

  3. "Komunikacja w mieście"
   osoby prowadzące: Dominika Baryła i Rafał Górski
   czas trwania: 90 min.
   opis: Poruszane tematy to: podróżowanie bez spalin, promocja rowerów, zagrożenia komunikacyjne (skażenie środowiska, hałas). Zajęcia obejmują prelekcję filmu, wykład i zajęcia warsztatowe. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów szkół średnich. miejsce spotkania: ODE "Źródła"

  4. "Samochód w naszym życiu"
   osoby prowadzące: Dominika Baryła i Rafał Górski
   czas trwania: 90 min.
   opis: Poruszane tematy to: budowa nowych dróg w Polsce i na świecie, wypadki samochodowe, drogi zabójcami zwierząt, koszty zewnętrzne. Zajęcia obejmują prelekcję filmu, wykład i zajęcia warsztatowe. Zajęcia przeznaczone są dla młodzieży szkół średnich.
   miejsce spotkania: ODE "Źródła"

  5. "Głęboka Ekologia"
   osoby prowadzące: Dominika Baryła i Rafał Górski
   czas trwania: 90 min.
   opis: Zakres tematyczny zajęć: Płytka i głęboka ekologia, nadmierna konsumpcja społeczeństwa, dzikie jest piękne, działania w obronie przyrody w Polsce i na świecie, prezentacja organizacji i pism z nurtu głębokiej ekologii. Zajęcia obejmują prelekcję filmu, wykład i zajęcia warsztatowe. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów szkół średnich.
   miejsce spotkania: ODE "Źródła"

  6. "Ekologia mieszczucha"
   osoba prowadząca: Małgorzata Świderek
   czas trwania: 90 min.
   opis: Zajęcia prowadzone metodami warsztatowymi przy użyciu wielu technik twórczego działania i myślenia pozwolą uczniom zapoznać się z ochroną przyrody od podszewki. Ekologia zaczyna się w domu, szkole i na podwórku, więc warsztaty będą o tym, jak bez dużego wysiłku dbać o środowisko w swoim najbliższym otoczeniu. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów szkół średnich.
   miejsce spotkania: ODE "Źródła"
Zapraszamy nauczycieli do przyjścia wraz z klasami do ODE "Źródła" i wzięcia udziału w proponowanych zajęciach w godzinach rannych i przedpołudniowych.


Poprzedni artykuł, Spis treści, Strona główna Psubratów, Następny artykuł