WARSZTATY

Wpadnij do Źródeł


UWAGA! TEKST JEST PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DLA UCZNIÓW

JEŻELI:


MAMY DLA CIEBIE PROPOZYCJĘ!

Czy zamiast tkwić 6 godzin (a dokładnie 360 minut lub 21600 sekund) w szkole doznając wymienionych lub innych przykrości, nie lepiej z niej wyjść i to w dodatku legalnie i bez żadnych konsekwencji? Sposób na to jest prosty: bierzesz podaną dalej ofertę ODE "Źródła", idziesz z nią do pani od biologii lub do wycho- wawczyni i stanowczo domagasz się rozszerzenia wiedzy młodzieży z zakresu ekologii (będącej przecież podstawą naszego bytu) poprzez odwiedzenie "Źródeł" i wzięcie udziału w warsztatach. Zysk jest oczywisty, lecz gdyby ktoś sobie tego nie uświadamiał, przypominam:

UWAGA! Dalsza część tekstu jest oficjalną ofertą, którą możesz pokazać nauczycielowi.

OFERTA ODE "ŹRÓDŁA" DLA SZKÓŁ:

Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie Ośrodka Działań Ekologicznych "Źródła", ul. Kilińskiego 78 (tel. 630-17- 49). Odpłatność wynosi 2 zł od osoby. Zebrane w ten sposób fundusze zostaną przekazane na rzecz prowadzonych przez nas kampanii.

ZAPRASZAMY!


Poprzedni artykuł, Spis treści, Strona główna Psubratów, Następny artykuł