OCHRONA PŁAZÓW

Zielona jazda

Rzecz zaczęła się kilka lat temu, w Rytrze (Beskid Sądecki), kiedy to regionalne instytucje proekologiczne wraz z Popradzkim Parkiem Krajobrazowym zorganizowały warsztaty Czynnej Ochrony Płazów.
Przybyło mnóstwo uczestników (z całej Polski), osób ciekawych i żądnych wiedzy na temat żab, ropuch itp.
Wykonano "zielone" prace (pomogły w utworzeniu Parku Ekologicznego na tym terenie), przeprowadzono szereg spotkań m.in. z przedstawicielami United States Development Program, Ekofunduszu oraz z wybitnymi naukowcami, zoologami Uniwersytetu Jagielońskiego. Rozmawiano z liderami znaczących organizacji pozarządowych. Wszystkie wyżej wymienione działania dotyczyły oczywiście jednej sprawy - PŁAZÓW, ponieważ właśnie one były tematem tej całej "jazdy".
Powyżej opisane "wydarzenie" uświadomiło wielu ludziom jak ważne są płazy oraz jak bardzo ta grupa zwierząt jest we współczesnym świecie zagrożona.
Głównymi przyczynami wymierania płazów są:
- chemizacja rolnictwa (praktycznie nikt nie bada ewentualnej szkodliwości chemicznych środków ochrony roślin na populację płazów),
- zatruwanie wód powierzchniowych (urbanizacja-osuszanie terenu, melioracje, odpady komunalne - prowadzą do ograniczania rozrodczości płazów),
- ruch samochodowy na drogach,
- zabijanie wskutek przesądów,
- wyłapywanie płazów
a) do hodowli w lerrariach
b) w celach zarobkowych (przemyt do zachodnich sklepów zoologicznych)
c) do robienia doświadczeń ("uczenia się" biologii np. na Uniwersytetach).
I jeszcze wiele innych, a przecież 6 stycznia 1995 roku Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wydał Rozporządzenie, mówiące o tym, że:
Uznaje się za podlegające ochronie następujące gatunki zwierząt, zwane dalej "gatunkami chronionymi":

PŁAZY
1. Salamandra Plamista
2. Traszki - wszystkie gatunki
3. Kumaki - wszystkie gatunki
4. Ropuchy - wszystkie gatunki
5. Rzekotka drzewna
6. Grzebuszka drzewna

oraz

ŻABY - wszystkie gatunki, przy czym:
a) żaba jeziorkowa
b) żaba wodna
c) żaba śmieszka
tylko w okresie od 1 marca do 31 maja.

Niestety Rozporządzenie Ministra OŚZNiL nie zmniejszyło plejady zagrożeń czyhających na płazy w ciągu trwania ich życia (środowisko wodne i lądowe ulega ciągłej dewastacji).
Dlatego potrzebna jest również czynna Ochrona Płazów polegająca przede wszystkim na:
- odbudowie miejsc rozrodu,
- ochronie tras migracji płazów oraz osobników wędrujących,
- przenoszenie populacji z miejsc zagrożonych w bezpieczne,
- szerokiej działalności edukacyjnej (zmiana stereotypów - wzbudzenie sympatii i pozytywnych uczuć do tych zwierząt u ludzi).

Przytoczony wyżej we fragmentach Projekt jest realizowany w Polsce na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego (Beskid Sądecki). Cieszy się dużym powodzeniem wśród:
- przyszłej inteligencji narodu, czyli MŁODZIEŻY SZKOLNEJ),
- prawdziwych turystów,
- społeczności lokalnej,
- wszystkich aktywistów eko - młodych duchem,
- naukowców, znanych i cenionych badaczy ewolucji.

Skoro Czynna Ochrona Płazów w Beskidzie Sądeckim funkcjonuje bez zarzutów, zainteresowanie tym tematem wciąż rośnie. Ukazują się publikacje i filmy na temat tej grupy zwierząt, a przede wszystkim znacznie poprawia się ich żywot. W związku z tym powstaje pytanie:
Czy koncept Czynnej Ochrony Płazów jest do zrealizowania w makroregionie łódzkim?
Odpowiedź pozostawiam Szanownym Czytelnikom.

Michał Ciepłucha

Dla zainteresowanych:
- Marek Styczyński, Grzgorz Tobosz "Poradnik Czynnej Ochrony Zwierząt".
- Grzegorz Tobosz "Organizacja zajęć i warsztatów terenowych z ochrony płazów".
- Grzgorz Tobosz "Rytro - przewodnik turystyczny".
- Zeszyty Ekologiczne - "ROSYNANT" Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot oddział Nowy Sącz.


Poprzedni artykuł, Spis treści, Strona główna Psubratów, Następny artykuł