Spis treści numeru 5/6
Powrót do strony głównej Psubratów

- Nowe Źródła
- Sprzątanie Świata inaczej
- Nowy, sztuczny świat
- Międzynarodowy pokaz zbiorowego szaleństwa
- Na ratunek wilkom
- Zielona jazda
- Czasami lepiej zacząć od początku
- Ustawa o ochronie zwierząt
- Z petycją przez świat
- Bezkrwawe łowy
- Kropka
- A zwierzęta wciąż czekają
- Żelazny wilk za żelazną kratą
- Wiersze
- Świąteczne przepisy trawojadów
- Zielone usta